Projekti liikuma panevaks jõuks on suurenenud vajadus lasteaedade hoolekogude koolituste, nõustamise ja koordineerimise järele. Antud vajadusele viitab ka pidevalt meedias kajastuvad probleemid Tallinna lasteaedade töös ning kohaliku omavalitsuse suhtumisest sellesse. Lapsevanemad ei saa ja ei tohi sellega leppida- nii ongi kasvanud järjest suurenev vajadus organiseeritud hoolekogude töö koordineerimise järele. Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liidu projekt ,,Liit ühendab hoolekogud!” püüab seda probleemi leevendada organiseeritud tegevuskava alusel, mille käigus püütakse jõuda tulemuseni, mis Tallinna lasteaialastele (ja nende vanematele) senisest paremat ning turvalisemat lastehoidu pakuks.

Projekti käigus pakutakse hoolekogudele võimalust enda koolitamiseks, toimuvad infopäevad, antakse välja infovoldik, korraldatakse kokkuvõttekoosolekuid ning tehakse ka järelvalvetegevust. Tegevustesse kaasatakse ka venekeelsed lasteaiad. Lisaks püütakse luua projektis osalejate vahel püsiv suhtlusringkond. Projekti sisutegevuste nõustamiseks ja läbiviimiseks kasutatakse ka partnerite abi. Projekti juhib projektijuht Anu Kirsman.

The project was started by the TLHL (the union of boards of trustees of kindergartens in Tallinn) to help the parents solve the many problems in kindergartens through the boards of trustees. It is possible to make changes and start a discussion with the local government, if the boards of trustee agree on which message they want to give. This project offer an opportunity for the board of trustees to educate themselves, increase their awareness of their rights and obligations. The plan of the project includes workshops, information days, information brochures and recorded summaries of meetings. Informing the boards of trustees notifications and media coverage should be both traditional and innovative ways. The project manager will run the whole process. Educating and consultation will be carried out by professionals and volunteers.

topeltlogo_aef_eea_grants